Legi, regulamente

LEGI, REGULAMENTE
în domeniul acsensoarelor

Pentru ca întreprinderea să ofere servicii operative și calitative de întreținere tehnică în stare bună de funcționare a ascensoarelor în condiții de securitate, trebuie să organizeze serviciile de întreținere și desevire corespunzătoare.

În acest scop ÎMS Liftservice activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, documentele tehnice și de reglementare în domeniul securității industriale, care prevăd:

 1. Completarea statelor cu angajați cu studii de profil tehnic la unele din specialitățile electrotehnice;
 2. Admiterea la muncă a persoanelor care dețin calificarea corespunzătoare și nu au contraindicații medicale pentru această activitate;
 3. Efectuarea de pregătire și certificare a lucrătorilor în domeniul securității industriale;
 4. Disponibilitatea de acte juridice și documente normative tehnice care stabilesc regulile de lucru;
 5. Controlul respectării securității industriale;
 6. Efectuarea verificărilor tehnice stabilite;
 7. Prevenirea pătrunderii în camera de mecanisme a persoanelor neautorizate;
 8. Executarea cerințelor Agenției Supraveghere Tehnică (AST);
 9. Suspendarea exploatării ascensorului independent sau prin ordinul AST în cazul unui incident;
 10. Luarea măsurilor în scopul prevenirii și eliminării consecințelor incidentelor la ascensor, participarea la cercetarea tehnică a cauzelor incidentelor, înlăturarea cauzelor de apariție a acestora;
 11. Analiza cauzelor incidentelor la ascensor, luarea măsurilor pentru înlăturarea lor și prevenirea unor situații similare;
 12. Luarea măsurilor de protecție, securitate și sănătate în muncă a angajaților;
 13. Anunțarea la moment a autorităților de stat corespunzătoare despre accidente și incidente;
 14. Prezentarea informației privind numărul de accidente și incidente, cauzele lor și măsurile luate la Inspectoratul Principal de Stat pentru Securitatea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.

REFERINȚE

 • Norme de montare a instalațiilor electrice.
 • Norme de tehnica securității în instalațiile electrice pentru consumatori.
 • Instrucțiune de exploatare tehnică a instalațiilor electrice pentru consumatori.
 • RG RB 03-273:2003 Reguli de atestare a sudorilor și specialiștilor de sudare.
 • Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin  Hotărîrea Guvernului RM nr. 706 din 05.06.2002.
 • RG 35-01-31:2003 Reguli de instruire și atestare a personalului agenților economici, care exploatează obiectele periculoase.
 • RG 35-01-47:2003 Modul de eliberare și înregistrare a autorizațiilor pentru fabricarea și aplicarea instalațiilor tehnice la obiectele industriale periculoase.
 • RG 35-03-50:2002 Clasificarea avariilor și incidentelor la instalațiile de ridicat, cazanelor de aburi și apă fierbinte, recipientelor sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte.
 • RG 35-01-38:2001 Regulamentul general. Reguli privind organizarea și executarea controlului în producție referitor la recepționarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase.
 • Legea  116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
 • Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor aprobate prin HG nr. 506 din 05.07.2017.
 • Ordinele Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
  • Decizia CMC 8/15 din 12.07.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea ascensoarelor din fondul locativ al mun.Chisinau 
  • Nr. 33 din 03.04.2012, aprobarea Normelor de deviz pentru lucrări de reparație a utilajelor. Indicatorul MRAs. Reparația capitală și modernizarea ascensoarelor. NCM L.02.09-2012; 
  • Nr. 68 din 18.07.2012, aprobarea Regulamentului privind reparațiile preventive planificate la ascensoare. NCM L.01.08-2012; 
  • Nr. 72 din 18.07.2012, aprobarea Normelor de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservirea tehnică și reparația ascensoarelor. NCM L.02.10-2012; 
  • Nr. 4 din 22.01.2013, aprobarea Instrucțiunilor privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreținere tehnică a ascensoarelor. CP L.01.09-2012; 
 • Ordinul nr. 103 din 03.05.2005 al Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, aprobarea Normelor de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice. Indicatorul RD-1. NCM L.01.02.2005.
 • Standardele naționale în domeniul ascensoarelor
 • Statutul întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE”. 
 • Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții. 
ru ru en de fr it