Date istorice

ÎMS "LIFTSERVICE" a fost fondată şi a început să activeze în domeniul exploatării ascensoarelor pe teritoriul Republicii Moldova de la 01 iulie 1972 ca Directie Republicană specializată de constructie "MOLDSPEŢLIFT-REMMONTAJ".

În anul 1980, in baza ordinului Ministerului Gospodăriei Comunale RM, a fost schimbată denumirea în intreprinderea "MOLDLIFT".

În anul 1992, in baza ordinului Gospodariei Comunale RM a fost schimbată denumirea in FSS "LIFTSERVICE".

Conform Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr.907 din 05.09.2000 Întreprinderea Municipală Specializată "LIFTSERVICE" este creată în urma reorganizării Firmei Specializate de Stat "LIFTSERVICE" si conform Deciziei Consiliului Municipal, ÎMS "LIFTSERVICE" este înregistrată în Camera înregistrării de Stat la 04 septembrie 2001 nr.1003600126117.

Forma organizatorico-juridică: Întreprindere municipală.

Fondatorul întreprinderii este Consiliul municipal Chişinău.

ÎMS "LIFTSERVICE" efectuează tot complexul de lucrări, inclusiv lucrările de montare şi reglare a utilajului ascensoarelor, deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia lor.

De la Direcția Republicană specializată de construcţie "MOLDSPEŢLIFT-REMMONTAJ", MOLDLIFT, FSS "LIFTSERVICE" şi pînă în prezent ÎMS "LIFTSERVICE" prestează servicii de întreţinere a ascensoarelor a diverselor Beneficiari - IMGFL, CCL, APLP, ACC, instituţii medicale,organizaţii şi întreprinderi, care sunt la autogestiune sau finanţate din buget.

ru ru en de fr it