ASCENSOARE

Ascensor - instalaţie de ridicat staţionară cu funcţionare periodică, care transportă pe verticală, între staţii fixe persoane şi/sau materiale, în cabina ghidată pe glisiere rigide, verticale sau înclinate maximum cu 15° faţă de verticală.

ASCENSOARE

Ascensor - instalaţie de ridicat staţionară cu funcţionare periodică, care transportă pe verticală, între staţii fixe persoane şi/sau materiale, în cabina ghidată pe glisiere rigide, verticale sau înclinate maximum cu 15° faţă de verticală.

Utilajul electric şi alimentarea ascensorului trebuie să corespundă cerinţelor Normelor de construire a instalaţiilor electrice. Caracteristicele tehnice ale utilajului electric, reţelelor electrice şi executarea lor trebuie să corespundă parametrilor tehnici ai ascensorului atît referitor la tensiunea şi frecvenţa reţelei de alimentare, sarcinele de current, fiabilitate, cît şi condiţiilie de exploatare, dipozitare, transportare a acestuia.