Despre noi

ÎMS "LIFTSERVICE" este autorizată pentru următoarele servicii la ascensoare:

 • montarea
 • reglarea
 • repararea
 • reutilarea tehnică
 • deservirea tehnică
 • verificarea integră a ascensoarelor
 • eliberarea duplicatelor cărţii ascensorului
 • lucrări de măsurări electrice la ascensoare.

Întreprinderea este disponibilă de a deservi tehnic orice tip de ascensor, de la modelele clasice, electrice sau hidraulice, pînă la ultimele soluţii tehnologice, ascensoarele fără camera de mecanisme, cu panou de dirijare cu microprocesor,convertoare de frecvență, etc.

Asсensoarele trebuie să corespundă Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor, Normelor de exploatare a instalatiilor electrice şi altor documente normative, şi inregistrate la Înspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.

Toate serviciile se execută în conformitate cu cerințele documentaţiei tehnice, iar instrucţiunile funcţionale ale lucrătorilor sunt elaborate respectînd cerințele normative tehnice în vigoare.

Exploatarea ascensoarelor de către consumatori trebuie să corespundă prevederilor Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor,Normelor de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorilor, Normelor de protecţie a muncii la exploatarea instalaţiilor electrice pentru consumatori.

Fiecare ascensor trebuie sa posede Cartea ascensorului (CA). Se interzice exploatarea ascensorului la care lipsește CA.

Ascensoarele importate și ulterior instalate trebuie să fie insoţite de pașaportul tehnic, certificat de calitate emis de producător sau certificat de conformitate.

Costul lucrărilor de întreținere ale ascensoarelor se determină în conformitate cu tarifele în vigoare:

a) Pentru fondul locativ – conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/15 din 12.07.22 şi Deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 3/4 din 31.03.2010 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ".

b) Pentru întreprinderi și agenți economici se aplică preţuri conform NCM L.02.10.2012  -  „Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor” - și CPL 01.09-2012- „Instrucţiuni privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreţinere tehnică a ascensoarelor”

Lista lucrărilor de deservire tehnică а ascensoarelor incluse în catalogul de prețuri:

Denumirea lucrărilor

Periodicitatea

1.Controlul tehnic zilnic şi controlul funcţionării ascensoarelor (DT)

Conform cerinţelor documentelor normative, numai pentru ascensoarele cu deservirea tehnică deplină (DC). Pentru ascensoarele cu deservirea tehnică parţială (DP), DT se efectuiază de către personalul Beneficiarului

2.  Revizia tehnică (RT)

O dată în 15 zile

3.  Revizia generală semestrială (RGS)

O dată în 6 luni

4.  Revizia generală anuală (RGA)

O dată în 12 luni

5. Măsurări electrice

O dată în 12 luni după RGA, înainte de verificarea tehnică periodică a acensorului

8. Intervenţia la ascensoare pentru înlăturarea defectelor şi avariilor

La apariţia acestora

În catolog nu sunt incluse cheltuielile privind:

 • lucrările de construcţie de ordin general;
 • instalarea circuitului prizei de pămînt;
 • întreţinerea reţelei electrice pîna la heblul de alimentare al ascensorului;
 • reconstrucţia, modernizarea şi renovarea ascensorului;
 • reparaţia ascensorului în caz de deteriorare intenţionată a utilajului;
 • reparația ascensorului după staționare îndelungată (mai mult de 3 luni);
 • controlul ascensorului şi asigurarea stării tehnice, pîna la încheierea contractului de deservire a lui;
 • elaborarea duplicatului cărţii ascensorului;
 • lucrările de verificări tehnice parţiale, integrale şi expertiza tehnică;
 • lucrarile de prelungire a termenului de exploatare al ascensorului după efectuarea expertizei tehnice;
 • energia electrică consumată de utilajul ascensorului;
 • schimbul reductorului troliului, cabinei şi a panoului de dirijare al ascensorului.

ÎMS "Liftservice" are încheiate contracte cu peste 400 de Beneficiari, obiectul cărora reprezintă  serviciile de întreţinere tehnică a ascensoarelor.

Scopul principal al Întreprinderii constituie prestarea unor servicii calitative și durabile, intervenții operative rapide, colaborare corectă și asigurarea unor relații pozitive cu beneficiarii și consumatorii în cadrul relațiilor contractuale.

Vom fi bucuroşi să vă vedem ca partenerii noştri şi să colaborăm în prezent și pe viitor.

ru ru en de fr it