Verificarea calităţii deservirii tehnice a ascensoarelor

Verificarea calităţii deservirii tehnice a ascensoarelor

        Conform ordinului nr. 01-5/168 din 26.12.2022, în întreprindere au fost organizate comisii de verificare a deservirii tehnice a sectoarelor de montare şi deservire a ascensoarelor nr. 1, 2, 4, în perioada 09.01.2023 - 20.01.2023.

         În procesul dat s-a verificat documentaţia de care dispun sectoarele şi anume:

  • instrucţiuni de producere a personalului;
  • instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă;
  • fişele de post ale lucrătorilor;
  • registrul cu ordine şi dispoziţii pe sector

         care corespund cerinţelor Normelor şi Regulamentelor tehnice în vigoare.

         S-a verificat calitatea deservirii tehnice a ascensoarelor, instalarea după destinaţie a pieselor procurate, fabricate şi reparate.

         Conform rezultatului verificării a fost intocmit un plan de acţiuni pentru lichidarea neajunsurilor depistate.

          Astfel de verificări vor mai fi efectuate şi pe viitor.