Proiecte

Proiecte

Asigurarea funcţionării permanente a ascensoarelor, care reprezintă transportul vertical în blocurile cu multe etaje, este o necesitate importantă în viaţa cotidiană a cetăţenilor municipiului, şi nu numai, și este evident că securitatea pasagerilor direct depinde de funcţionarea inofensivă a lor. Întreprinderea clasează pe primul loc, ca obiectiv principal în activitate, asigurarea funcţionării inofensive a ascensoarelor, pentru ce efectuează tot complexul de lucrări prevăzut de Regulamentul privind deservirea, revizia și reparația ascensoarelor.

Ascensorul a devenit o parte indispensabilă din viața cotidiană a locatarului urban, din care considerente confortul transportului vertical, precum și siguranța acestuia sunt lucruri care nu pot fi delimitate și care sunt prioritare pentru ÎMS “Liftservice”.

Pornind de la faptul că ascensorul reprezintă un sistem tehnic complex, care influențează modul de viață al comunității, acestea trebuie renovate, reparate, întreținute în conformitate cu normele de uzură, starea tehnică a lor, precum și cerințele tehnice de exploatare inofensivă.

Conform standardului GOST: 22011-95 termenul stabilit de uzură al ascensoarelor este de 25 de ani. În prezent municipiul Chișinău dispune de un parc de ascenosare din care 95% se exploatează mai mult de 25 de ani. Ascensoarele moral și fizic uzate solicită mai multe cheltuieli de întreținere, deoarece necesită mai multe intervenții tehnice. Lucrările de modernizare a ascensoarelor ca: înlocuirea panoului de dirijare, a reductorului principal, a cabinei ascensorului sau, în general, schimbul ascensorului vechi nu sunt incluse în tarife și pentru efectuarea lor sunt necesare surse financiare suplimentare impunătoare, de care nu dispun gestionarii blocurilor de locuințe și nici locatarii.

Începînd cu anul 2007, anual din bugetul municipiului Chișinău a început alocarea mijloacelor financiare pentru modernizarea și schimbul ascensoarelor din fondul locativ municipal. Cu părere de rău finanțele acordate dau posibilitatea schimbului și modernizării a doar 2 % de ascensoare din cuantumul total al lor. Dar și aceste investiții fac posibil soluționarea unor probleme majore în blocurile locative, care au ascensoare cu termen de exploatare mai mare de 35 de ani. Este foarte important, ținînd cont de starea actuală a ascensoarelor din municipiul Chișinău și chiar întreaga Republică, ca aceste alocații să continuie, și programul de reabilitare al ascensoarelor să nu fie stopat.

Tendința corespunderii și respectării cerințelor și normelor UE în domeniul ascensoarelor a condus la  perfectarea unor modificări în legislația națională. Astfel, începînd cu intrarea în vigoare a HG nr. 506 din 05.07.2017, toate ascensoarele noi care sunt și vor fi instalate în fondul locativ trebuie să permită accesul persoanelor cu dizabilități.

Majoritatea ascensoarelor din blocurile de locuit existente nu corespund noilor standarde și norme de eficiență energetică. În acest sens, creșterea eficienței energetice în condițiile economice actuale, reprezintă o condiție de bază în procesul de modernizare al ascensoarelor. Ascensoarele noi instalate  în fondul de locuințe sau în alte instituții și blocuri departamentale permit economisirea a circa 30% din consumul de energie electrică, reducînd plata pentru facturile lunare.

Ascensoarele moderne, prin dizainul lor, utilajul complex, microprocesoarele utilizate, troliu fără reductor, zgomot redus etc., sunt confortabile și au o siguranță sporită în utilizare. În acest context, cînd vorbim de siguranța și viața locatarilor, schimbul ascensoarelor vechi devine o condiție obligatorie.

Aspecte în viziunile strategice ale întreprinderii pot fi enumerate mai mult, ca exemplu, efectuarea periodică a amenajării cabinelor ascensoarelor, cauzate de atitudinea de vandalizm a unor pasageri, participarea la conferinţele colaboratorilor în domeniul ascensoarelor, care se organizează în Europa, statele CSI, schimb de experienţă cu întreprinderile analogice din alte state, fabricarea mai amplă a utilajului în cadrul întreprindere etc.

O soluţionare în asigurarea exploatării inofensive a ascensoarelor ar fi elaborarea şi executarea unui plan strategic de schimb al ascensoarelor învechite moral şi fizic pentru anii 2019-2024 finanţate din diferite surse:

  • din costul deţinătorilor;
  • din costul bugetului local;
  • din costul bugetului republican;
  • proiecte internaționale.