Mulţumiri pentru munca depusă

Mulţumiri pentru munca depusă

    Conform programului de lucru la solicitarea locătarilor din blocul locativ nr. 102 din str. Mitropolit Dosoftei, întreprinderea a îndeplinit lucrările de modernizare a cabinei ascensorului.

    Locătarii apreciază munca angajaţilor noştri şi au exprimat-o prin următorul mesaj: "Bună ziua. Rezidenţi ai scării noastre îşi exprimă profundă recunoştinţă pentru receptivitatea şi munca depusă. Mulţumim mult!"