Implimentarea Cerinţelor Standartelor

Implimentarea Cerinţelor Standartelor

     Pe data de 13 februarie a.c în incinta întreprinderii a fost organizată o şedinţă de instruire a şefilor de secţii şi servicii pentru stabilirea planului de măsuri pentru implimentarea cerinţelor standartelor:

- ISO 9001:2015;

- ISO 14001:2015;

- ISO 45001:2018.

   La şedinţa dată au participat reprezentanţii "ENTERPRISE BUSINESS CONSULTING" SRL conform contractului  nr. 137/IM din 12.12.2023.

   Prezentul contract a fost încheiat pe durata de 6 (şase luni).