Avantaje de încheiere a contractelor cu ÎMS "Liftservice"

Avantaje de încheiere a contractelor cu ÎMS "Liftservice"

 La data de 01.01.2023 ÎMS "Liftservice" are la deservire şi întreţinere tehnică 2487 de ascensoare, din ele 2234 de ascensoare în mun. Chişinău, din care în fondul locativ - 2075 ascensoare.

AVANTAJELE

ce le pot avea gestionarii fondului locativ care vor încheia contracte de întreţinere tehnică a ascensoarelor cu ÎMS „Liftservice”

 

 

1)     Liftservice este o întreprindere municipală al cărui fondator este Consiliul Municipal Chişinău ceea ce garantează stabilitate şi valabilitatea contractelor încheiate;

2)   Întreţinerea tehnică a ascensoarelor include lucrări de reparaţie a motoarelor şi schimbul pieselor defectate;

3)   Deţine personal calificat pentru executarea lucrărilor la ascensoare conform documentelor normative;

4)   Deţine secţie de rebobinare a motoarelor electrice de diferite tipuri;

5)    Deţine laborator electrotehnic autorizat;

6)   Deţine dispecerat central ascensoare şi servicii de intervenţie în fiecare sector al mun. Chişinău cu funcţionarea 24/7;

7)    Posibilitatea de renovare a cupeului cabinei din contul întreprinderii.

 

 

 

                  Administraţia ÎMS „Liftservice”

 

tel. de contact:   022-47-61-09

secţia contracte şi achiziţii